kvalitet-studiene.jpg

Utvikling og dokumentasjon av studiekvalitet ved KHiB

Her kan du laste ned rapporter og andre dokumenter om studiekvalitet ved kunst- og designhøgskolen.

Semesterevaluering
Studentenes tilbakemelding om utdanninger og læringsmiljø høsten 2011:
Resultater fra semesterevalueringen høsten 2011 (pdf)

Årsrapporter
Som en del av kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP) blir det hvert år laget en rapport til styret ved KHiB om arbeidet med å sikre og forbedre kvalitet på vesentlige områder.

KUP årsrapport 2011 - 2012

KUP statusrapport 2012 (pdf) - om studieåret 2010 - 2011

KUP årsrapport om studieåret 2008 - 2009 (pdf)

KUP prosedyrebskrivelse
Dokumentet beskriver prosesser for innhenting, vurdering og oppfølging av informasjon om studiene ved KHiB:
KUP-prosedyre (pdf)

NOKUTs evaluering av KHiBs kvalitetsutviklingsprogram
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) fører tilsyn med kvalitetssikringssystemene til alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang kvalitetssystemet til en institusjon blir evaluert. KHIBs kvalitetsutviklingsprogram ble evaluert i 2007, og godkjent av NOKUTs styre i februar 2008. Rapporten til NOKUTs sakkyndige komite kan lastes ned fra NOKUTS hjemmeside.

NOKUT lanserte i april 2012 en ny nettportal om utdanningskvalitet. For utdanningsinstitusjonene innebærer portalen at de kan se hvilket datagrunnlag NOKUT bruker i sine tilsynsprosesser.  
  
Publisert: 22.03.2012 av Kari Bjørgo Johnsen Oppdatert: 19.03.2015 av admin