BAchelorutstillingen 2011.jpg

Om å arrangere tilstelninger på KHiB

Skal du ha en intern fest eller annen type arrangement? Da må du lese og signere et informasjonsskriv om hva du må huske på i den forbindelse.

Informasjonsskjemaet "Tilstelninger i KHiB sine lokaler" er laget for å påse at sikkerheten er ivaretatt for de gjestene som skal oppholde seg i våre lokaler.

Det er viktig for KHiB å forsikre seg om at brannforskriftene blir fulgt, at det ikke foregår ulovlig skjenking og at det er navnelister som viser alle som er inne i KHiBs lokaler under tilstelningen. 

Alle som skal arrangere en tilstelning må lese og deretter signere infromasjonsskrivet og levere det senest tre virkedager før tilstelningen til driftssjef Roald Steensen i første etasje i Strømgaten 1.

Tilstelninger i KHiB sine lokaler - informasjon og ansvar

Ta kontakt om det er noe du lurer på; se sidemeny til høyre for kontaktinformasjon.

Publisert: 18.01.2012 av Peter Klasson Oppdatert: 01.12.2015 av Rebecca Rodriguez