kurskatalog i itslearning

KHiB kurskatalog i itslearning

Oversikt over undervisningstilbudet i KHiBs studieprogram finner du i kurskatalogen, som dekker de ulike fagfeltene ved Avdeling for kunst og Avdeling for design. Fra høsten 2014 er kurskatalogen tilgjengelig på læringsplattformen itslearning.

Kurskatalogen inneholder informasjon om kurs, seminarer, prosjekter etc. som blir arrangert i løpet av studieåret.

Studenter melder seg på aktuelle kurs og prosjekter ved å logge seg på itslearning. Nye studenter ved begge avdelinger og nye brukere ved Avdeling for kunst, får brukernavn og passord ved semesterstart.

Hvordan finne frem i kurskatalogen?
Nøkkelen til å finne frem i kurskatalogen er kurskodene i høyre kolonne, som er forkortelser for studieprogram og studieår.

BAK = BA i kunst
BAR = BA i møbel- og romdesign/interiørarkitektur
BAV = BA i visuell kommunikasjon
MAK = MA i kunst
MAD = MA i design
PPU = Praktisk pedagogikk

Tallene bak forkortelsene angir studieår. BAK1 angir at et kurs er for førsteårsstudenter på BA i kunst. BAK23 angir at et kurs for studenter i både andre og tredje studieår. Tilsvarende gjelder for de øvrige studieprogrammene.

Ved å søke på koden for ditt studieprogram og -år, får du oversikt over undervisningstilbudet.

Kommunikasjon med lærere og veiledere i itslearning
Når du er meldt på kurs, får du informasjon og oppdateringer om dine kurs i itslearning.

Her er påloggingssiden til itslearning for KHiB

Nedlastbare Kurskataloger

Høst 2016
Avd for kunst: Bachelor 1
Avd for kunst: Bachelor 2-3, Master 1-2

Vår 2017
Institutt for kunst: Bachelor 1
Institutt for kunst: Bachelor 2-3, Master 1-2