global_map.jpg

Studere i utlandet?

Årlig tar ca. 30 kunst- og designstudenter en del av utdanningen sin i utlandet, de fleste som utvekslingsstudenter ved en utdanningsinstitusjon. I hovedsak foregår utveksling innenfor rammen av Nordplus- og Erasmus-programmene, men det finnes også andre muligheter.

NB: Viktig informasjon som gjelder det nye fakultet ved Universitetet i Bergen
Fra 1. januar 2017 må studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design søke utveksling innen UiBs felles søknadsfrister 1. februar (for utreise påfølgende høstsemester) og 1. september (for utreise påfølgende vårsemester), se mer informasjon her.

Søknadsfrister
Det er viktig at du starter planleggingen i god tid, og at du skaffer deg tilstrekkelig informasjon før du søker! Ta kontakt med internasjonal koordinator dersom du er i tvil om hvordan du går frem eller hvor du vil søke. Delstudier i utlandet skal forhåndsgodkjennes av hovedveileder og inkluderes i din individuelle utdanningsplan.

Før du søker må du derfor fylle ut skjema for forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet. Dette skjemaet skal leveres til internasjonal koordinator etter at du har fått det signert av din hovedveileder. Fristene for å levere signert forhåndsgodkjenning er:

15. mars (for utreise påfølgende høstsemester)
20. september (for utreise påfølgende vårsemester)

Når du har ordnet forhåndsgodkjenningen kan du gå i gang med utforming av selve søknaden.

Et delstudium kan ha en varighet fra minimum tre måneder til maksimum ett studieår. For å kunne reise ut, må du ha fullført det første studieåret ved KHIB/UiB. Et utvekslingsopphold ved et lærested i utlandet er den vanligste formen for delstudium, men også praksisutveksling eller individuelle prosjektperioder kan godkjennes. Det kan være lurt å søke til flere institusjoner (maks fem!), i tilfelle du ikke får førsteønsket ditt innfridd

Hvor kan du reise?
Samlet oversikt over våre partnerinstitusjoner i utlandet finner du her. Merk at det er knyttet begrensninger til enkelte samarbeidsavtaler. Internasjonal kooordinator kan gi deg mer informasjon om dette.

Utveksling foregår i hovedsak gjennom to store utvekslingprogram, Nordplus, som dekker Norden-Baltikum, og Erasmus som dekker samtlige EU- og EØS-land, samt EUs kandidatland. 

Det er en rekke fordeler med reise innenfor utvekslingsprogrammene, blant annet at

  • du slipper studieavgifter i utlandet, og betaler kun den  ordinære semesteravgiften her hjemme
  • du får Nordplus- eller Erasmus-stipend som dekker merutgifter


Dersom du ønsker et studieopphold ved en institusjon som UiB ikke har avtale med, kan det også la seg gjøre - men vær forberedt på at det krever større egeninnsats. Det samme gjelder for deg som ønsker å gjennomføre et praksisopphold eller et individuelt prosjektarbeid i utlandet.

Hvordan søke
Dersom du planlegger et utvekslingsopphold, vil søknaden din normalt bestå av:
1. Søknadsskjema
2. Portfolio
3. Motivasjonsbrev
4. Kortfattet CV som også inneholder all relevant kontaktinformasjon

Søknadsprosedyrene varierer fra institusjon til institusjon, men normalt leveres søknaden online. Dersom den skal sendes i posten leverer du den i god tid til internasjonal koordinator, som sender den ut for deg. 

Finansiering
Norske studenter som tar et delstudium i utlandet kan få reisestøtte fra Lånekassen. I tillegg til basisstøtte kan det også tildeles reisestøtte, språkstipend, tilleggsstipend og støtte til dekning av skolepenger.

Studenter som drar på utveksling gjennom Nordplus eller Erasmus+ får egne stipend. Dette gjelder også for praksisopphold. Tildeling av stipend er knyttet direkte til søknaden om studie-/praksisplass og skal ikke søkes spesielt.

Du finner nyttig informasjon både om finansiering og andre temaer knyttet til utveksling gjennom Norges offisielle nettsted for deg som vil studere i utlandet: www.studeriutlandet.no

Bolig
De fleste vertsinstitusjoner er behjelpelig med å finne bolig. Noen steder bestilles det hybel for deg hvis du ønsker det; andre steder får du en adresseliste over hybelformidlere. Kontakt din vertsinstitusjon for nærmere opplysninger.

Oppholdstillatelse/visum
I mange land trenger du oppholdstillatelse/visum. Ta kontakt med det aktuelle landets ambassade for nærmere informasjon om hva du trenger. Husk å ha et pass som er gyldig i minst seks måneder etter at du er tilbake i Norge!

 

Sist oppdatert: 20. desember 2016

Publisert: 07.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 20.12.2016 av Tale Vik