Wp 20150117 002

Et semester på sagaøya

Skandinavia og resten av Norden er populære destinasjoner for KHiB-studenter som ønsker et delstudium i utlandet. Anniken Jøsok Hessen på bachelorprogrammet i kunst er en av de som har latt seg friste. I januar 2015 satte hun seg på flyet til Island for å være utvekslingsstudent ved LHI (Listaháskóli Íslands) i ett semester. Her formidler hun sine inntrykk fra oppholdet på sagaøya.

"Listaháskóli Íslands består av tre forskjellige bygg spredt utover Reykjavik, litt som på KHiB. Til sammen er det fem avdelinger på skolen: musikk, visuell kunst, kunstutdanning for lærere, design og arkitektur, samt teater og scenekunst. Jeg fikk plass på Avdeling for visuell kunst, som deler bygg med kunstutdanning for lærere. Denne utvekslingen gjorde jeg i mitt 4. semester, altså 2. året på mitt bachelorprogram.

Året begynte med et kurs der alle 2.årsstudentene var samlet i et kurs som het Dialogue. Der hadde vi foredrag og jobbet i små grupper på tvers av fagfeltene om temaet Sustainability. Det var en veldig fin start siden det bidro til at vi ble kjent med både de islandske studentene og de andre utvekslingsstudentene. Etterpå startet kursene på våre egne avdelinger. Strukturen er ganske lik som på KHiB; det er ingen inndeling i fagfelt innenfor visuell kunst, og du kan jobbe med det du vil.

Vi måtte melde oss opp til to forskjellige kurs som ikke allerede var fastsatt i planen. Jeg hadde Artists Books and Photography og Independent Work. Begge kursene gikk over perioder på ca. 6 uker. Det var fint å ha muligheten til å jobbe i grafikkverkstedet og med bokbinding, som vi gjorde i det første kurset, for så å jobbe med individuelle prosjekt i den andre kursperioden.

Dsc 8114

I begynnelsen av året fikk vi tildelt en veileder, og jeg hadde veiledninger med ham i grupper og individuelt gjennom hele semesteret. Jeg hadde ikke så mange veiledninger, men dersom du ønsker det er det ikke vanskelig å avtale veiledningstid.

I min periode med individuelt arbeid valgte jeg å dra på turer for å se landet, samtidig som det var en research til mine prosjekter. Professorer og lærere er veldig oppfordrende til at vi skal reise rundt, og det er ikke noe problem med dette så lenge du melder fra.

Ettersom strukturen på skolen er ganske lik den på KHiB var det ikke noe problem for meg å tilpasse meg skolen. Hvert verksted har sin verksmester som hjelper deg med det du trenger. På min avdeling var det grafikkverksted, treverksted, keramikkverksted, datarom og fremkallingsrom for analoge foto (farge og svart-hvitt), i tillegg er det digitale fotoprintere, fotostudio og utlån av kameraer til foto og video. Skolen har også små rom (prosjektrom) som du kan jobbe i om du ønsker. I tillegg finnes det et utstillingsrom på skolen som man kan booke til visninger, samt et galleri (lignende Galleri Fisk) som ligger i sentrum.

I begynnelsen hadde vi også egne kurs for oss utvekslingsstudenter som handlet om islandsk historie innen kunst og kultur, men også samtidens kunst og kultur. Dette synes jeg var veldig gode kurs som lot oss få et innblikk i hvor innholdsrik den islandske kunst/kulturscenen er. Vi hadde også skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner i grupper i forbindelse med disse kursene.

Under oppholdet mitt bodde jeg i sentrum, mens avdelingen var litt utenfor sentrum. For meg var ikke dette noe problem, siden nesten alle utvekslingsstudentene bodde i dette området, og det er kort vei til alt som skjer i byen. Busstilbudet er ganske bra, og bussene går fra sentrum til skolen hele dagen.

Dsc 0095

Utvekslingsoppholdet har for meg vært mer enn bare skole, det har også handlet om naturopplevelser og det sosiale. Dette var også en viktig årsak til at jeg søkte meg til Reykjavik. Jeg hadde vært på Island før og ville tilbake over en lengre periode for å oppleve naturen og det rike kulturlivet her. Det er alltid noe som skjer; åpninger, konserter og festivaler. Det virker som alle på Island driver med enten kunst eller musikk ved siden av andre aktiviteter, og mange av kunststudentene driver med musikk i tillegg til kunst.

Dette oppholdet har gitt meg et nytt perspektiv på mine egne arbeider. Det har gitt meg muligheten til å se hvordan studenter på andre skoler arbeider og jeg har fått tilbakemeldinger fra professorer som jeg ikke hadde fått muligheten til å møte ellers. Samtidig er følelsen av at du kan føle deg hjemme i et annet land noe som har gjort meg mer selvsikker og åpnet muligheten for at jeg vil gjøre det igjen i fremtiden."

Publisert: 26.05.2015 av Tale Vik Oppdatert: 07.12.2016 av admin