Erasmus-charter.jpg

KHiB har fått nytt Erasmus-charter

KHiB har fått fornyet sitt "Erasmus Charter for Higher Education" (ECHE) fra EU-kommisjonen. Det betyr at KHiB er kvalifisert til å delta i programmet Erasmus+ fra 2014 til 2020, og at KHiB-studenter kan få støtte til utenlandsopphold som en del av utdanningen.

Erasmus-charteret beskriver EU-kommisjonens prinsipper for mobilitet i høyere utdanning. KHiB er gjennom dette charteret forpliktet til å møte prinsippene for mobilitet som bl.a. handler om transparens, godkjenning av studiepoeng fra utenlandske partnerinstitusjoner, samt ikke-diskriminering.

Studenter kan få støtte til utenlandsopphold som en integrert del av utdanningen. Det kan være studie- eller praksisopphold og kan inngå på alle studienivå (bachelor, master og phd).

I det nye programmet er Norge fullt ut likestilt med EUs medlemsland. Erasmus+ gir dermed både flere og større muligheter for KHiB. De viktigste endringene i programmet er:

  • Mulighet for samarbeid med europeiske land utenfor EU (toveis mobilitet med ikke-EU-land)
  • Støtte til 12 måneder mobilitet pr studienivå
  • Praksisutveksling i minimum 2 måneder (mot tidligere 3 måneder)
  • Europeisk lånegarantiordning for masterstudenter
  • Praksismobilitet for nyutdannede
  • Online språkkurs i regi av EU


Erasmus+ avløser EUs program for livslang læring, Erasmus LLP.

Her kan du lese KHiB sitt Erasmus Policy Statement og se vårt Erasmus Charter.

 

Publisert: 20.05.2014 av Kjetil Helland Oppdatert: 19.03.2015 av admin