Erasmus+ logo

Erasmus+

Det nye EU-programmet Erasmus+ er det største utdanningsprogrammet Norge deltar i. Gjennom dette programmet kan KHiB-studenter få støtte til utenlandsopphold som en integrert del av utdanningen sin.

Støtte kan gis til studier og/eller praksis på alle studienivå. For studieopphold er varigheten 3-12 måneder og for praksisopphold 2-12 måneder. Som student kan du få støtte til inntil 12 måneder per studienivå.

Stipendbeløpet vil variere, men per august 2014 ligger beløpet på 350-500 euro per måned, avhengig av destinasjon og type utveksling (studier/praksis).

Erasmusstøtten kommer i tillegg til studielån, utdanningsstipend, reisestipend og et eventuelt stipend til forberedende språkkurs fra Lånekassen.

I forbindelse med Erasmus-utveksling skal det settes opp en kontrakt mellom student og hjemmeinstitusjon, samt en læringsavtale (Learning Agreement) mellom student, vertsinstitusjon og hjemmeinstitusjon. Etter avsluttet opphold blir alle Erasmus-studenter bedt om å levere en online-rapport.

Les mer om dine rettigheter og plikter som Erasmus-student i Erasmus Studentcharter.

Publisert: 07.08.2014 av Tale Vik Oppdatert: 19.03.2015 av admin