global_map.jpg

Studere i utlandet?

Årlig tar ca. 30 kunst- og designstudenter en del av utdanningen sin i utlandet, de fleste som utvekslingsstudenter ved en utdanningsinstitusjon. I hovedsak foregår utveksling innenfor rammen av Nordplus- og Erasmus-programmene, men det finnes også andre muligheter.

global_map.jpg

KHiBs partnerinstitusjoner

Her finner du en liste over institusjoner som studenter ved KHiB kan søke til.

Erasmus-charter.jpg

KHiB har fått nytt Erasmus-charter

KHiB har fått fornyet sitt "Erasmus Charter for Higher Education" (ECHE) fra EU-kommisjonen. Det betyr at KHiB er kvalifisert til å delta i programmet Erasmus+ fra 2014 til 2020, og at KHiB-studenter kan få støtte til utenlandsopphold som en del av utdanningen.