Fra møte H15

Studentrådet på offensiven

Studenrådet er en drivkraft i demokratiet ved kunst- og designhøgskolen, og spiller også en viktig rolle for studentmiljøet. For å styrke studentens medbestemmelse på alle nivå har studentenes allmøte vedtatt nye retningslinger for rådets arbeid.

Bilde: Fra møte i Studentrådet H2015, Maria Jonsson, Sølve Westli og Philipp von Hase

Det nye studentrådet får bred represesentasjon fra BA- og MA-nivå på begge avdelinger. Medlemmer blir valgt for ett år om gangen, men nå for et kalenderår. Valg finner sted tidlig i vårsemesteret, ikke ved semesterstart om høsten, slik det har vært tidligere.

Makt og møteplasser
Funksjonstiden til det sittende Studentrådet er derfor forlenget til nyttår. Leder og nestleder, Audun Lund Alvestad og Maria Jonsson, som også representerer studentene i kunst- og designhøgskolens styre, er opptatt av at studentene skal utøve reell innflytelse i viktige beslutningsprosesser. De peker på nybygget i Møllendal som et aktuelt eksempel. 

Studentrådet jobber også aktivt for å skape møteplasser og fellesskap på tvers av faggrenser og avdelinger. Fotballturneringen de arrangerte i vårsemesteret ble en hit, og det var god stemning grillfesten ved semesterstart nå i høst.

Les de nye retningslinjene for studentrådet her.

 

 

Publisert: 30.10.2015 av Kari Bjørgo Johnsen Oppdatert: 30.10.2015 av Kari Bjørgo Johnsen