Trude-valgurner.jpg

Valg av interne styremedlemmer

Det har vært gjennomført valg av interne styremedlemmer for neste styreperiode ved KHiB. Valget ble gjennomført elektronisk i perioden 9. – 13. november 2015.

Valgoppgjøret viser følgende resultater for de respektive valgkretser:

Valgresultat i valgkretsen undervisnings- og forskerstillinger:

Styremedlemmer: Anne Helen Mydland, Frans Jacobi og Øystein Hauge

Varamedlemmer: Mette L’Orange, Hilde Hauan Johnsen og Petter Bergerud

Valgresultat i valgkretsen tekniske og administrative stillinger:

Styremedlem: Mia Kolbjørnsen

Varamedlem: Bjarte Bjørkum

Valgresultat i valgkretsen studenter:

Styremedlemmer: Sarah Leszinski og Arild Våge Berge

Varamedlem: Fridtjof Wesseltoft

Valgstyret takker alle som har stilt til valg, alle som har benyttet sin stemmerett og benytter samtidig anledningen til å gratulere nyvalgte styremedlemmer.

Valgprotokollen i sin helhet finner du her

Publisert: 17.11.2015 av Jane Sverdrupsen Oppdatert: 18.11.2015 av Jane Sverdrupsen