Pågående kusmautbrudd knyttet til studentmiljøer/Outbreak of mumps among students

Det er for tiden et pågående utbrudd av virussykdommen kusma i studentmiljøet i Trondheim, med mistenkte tilfeller også i Bergen. Det er viktig at alle studenter tar forhåndsregler mot smitte. / There is currently an outbreak of the viral infection mumps among students in Trondheim, with suspected cases in Bergen as well. It is important that all students take precautions to prevent the infection from spreading.

(English text below):

Kusmasmitte gir som regel febersykdom med hevelse i spyttkjertler, og hos noen menn et mer omfattende sykdomsbilde med betennelse i testikler og bitestikler som kan føre til nedsatt fertilitet. Viruset smitter ved nærdråpesmitte eller ved kontakt med spytt fra en smittet person, og man er vanligvis smittsom én uke før og én uke etter hevelse i spyttkjertlene.

Det er viktig at alle studenter tar forhåndsregler mot smitte. Dette kan de gjøre ved å ha generelt god håndhygiene, unngå nærkontakt hode mot hode, ikke dele drikkeflasker eller på andre måter komme i kontakt med spytt og dråpesmitte.

Vaksine mot kusma inngår i MMR-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, men effekten av vaksinen avtar etter noe tid. Mye tyder på at fullvaksinering allikevel gir et mildere sykdomsforløp og lavere smittsomhet.

Vi anbefaler at alle som har hatt nærkontakt med en kusmasmittet person får en påfyllingsdosedose MMR vaksine. Det samme gjelder de som bare har én vaksinedose og utenlandsstudenter som ikke er fullvaksinerte.

Studenter som har vært i kontakt med en kusmasmittet person og alle studenter som ikke er fullvaksinerte kan ta kontakt med Smittevernkontoret på tlf. 55565880 og avtale time til vaksinering.

Studenter som har vært utsatt for smitte og blir syke bør oppsøke sin fastlege for nærmere undersøkelser og prøvetaking. Dersom man ikke har fastlege i Bergen, kan de henvende seg til 7 Fjell legekontor eller Legene på Høyden.

Bergen, 04. november 2015
Smittevernoverlegen
Bergen kommune

--------------------------------------------------
Outbreak of mumps among students

There is currently an outbreak of the viral infection mumps among students in Trondheim, with suspected cases in Bergen as well.

A mumps infection usually causes fever and swelling of the salivary glands, and some men experience more extensive illness with symptoms including inflammation of the testicles and epididymides, which can result in reduced fertility.

The virus is air-borne via droplets of saliva or spread by direct contact with saliva from an infected person. Usually, those infected are contagious from one week before to one week after the salivary glands swell.

It is important that all students take precautions to prevent the infection from spreading. Precautions include good general hand hygiene, avoiding close head-to-head contact, not drinking from the same bottles or otherwise coming into contact with saliva and droplet infection.

The MMR vaccine, which is part of the Norwegian child vaccination programme, includes a vaccine against mumps, but the effect of this vaccine diminishes over time. Nevertheless, there are strong indications that full immunisation gives a milder and less contagious illness.

We recommend everyone who has been in close contact with a person infected with mumps to take a booster dose of MMR vaccine. The same applies to people who have only received one dose of MMR vaccine and to foreign students who are not fully immunised.

Students who have been in contact with someone infected by mumps and all students who are not fully immunised can phone the Office of Infection Control on 55565880 to make an appointment for vaccination.

Students who have been exposed to infection and become ill should see their GP for further examination and testing. Students whose regular GP is not in Bergen can contact the medical centres 7 Fjell legesenter and Legene på Høyden.

Bergen, 4 November 2015
Chief Medical Officer of Infection Control
City of Bergen

Publisert: 03.11.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 05.11.2015 av Mia Kolbjørnsen