virksomhetsplaner.jpg

Virksomhetsplaner 2014

KHiBs fagavdelinger og fellesnivået (administrasjonen) utformer hvert år virksomhetsplaner som omhandler utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.

Virksomhetsplanene, som også oppsummerer aktivitet i 2013, er sentrale dokumenter som følges opp i styringsdialogmøter to ganger årlig. Her møtes representanter for avdelingene og KHiBs ledelse.

Avdeling for kunst - virksomhetsplan 2014

Avdeling for design - virksomhetsplan 2014

Fellesnivået - virksomhetspan 2014

 

Tidligere Virksomhetsplaner:

Avdeling for kunst - virksomhetsplan 2013

Avdeling for design - virksomhetsplan 2013

Fellesnivået - virksomhetspan 2013

Virksomhetsplanene behandles av KHiBs styre, saksfremlegg fra styremøte 10. januar finner du her.

 

Publisert: 26.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin