Gerd-Tinglum_.jpg

Ledelsen ved KHiB

Rektor, prorektor og dekanene ved Avdeling for kunst og Avdeling for design utgjør KHiBs faglige ledelse. Rektor og prorektor er valgte ledere, mens dekanene er ansatt og rapporterer til høgskoledirektøren i administrative saker. Høgskoledirektøren leder de administrative støttefunksjone.

Bilde: Rektor Gerd Tinglum

Faglig ledergruppe møtes jevnlig. Det gjør også KHiBs samlete ledergruppe, som består av:

Rektor Gerd Tinglum
Prorektor Johan Sandborg
Dekan Mari Aarre, Avdeling for kunst
Dekan Mona Larsen, Avdeling for design
Høgskoledirektør Cecilie Ohm
Kontorsjef for Enhet for avdelingsstøtte Signe Solberg
Økonomisjef Øivind Skaar
Leder for Enhet for kvalitetsutvikling Kari Bjørgo Johnsen
Personalsjef Vidar Lidtun

Se dagsorden for ledermøtene i menyen til høyre.

Møteplan for høsten 2014 gir en samlet oversikt over datoer for ledermøter, styremøter og andre møter.