Aarsregnskap-omslag.jpg

Endelig årsregnskap

Hvert år utarbeider økonomienheten "Endelig årsregnskap" som oversendes til Kunnskapsdepartementet.

Publisert: 26.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 21.08.2015 av Ingunn Alvseike