Permer.jpg

Rapporter, strategi og virksomhetsplaner

KHiB har en rekke dokumenter som staker ut veien fremover og dokumenterer virksomheten.

Utgivelser som dokumenterer strategi, virksomhet og økonomi.

  • KHiB strategiplan
  • Rapport og planer (som sendes til departementet)
  • Virksomhetsplan for den enkelte avdeling og enhet
  • Andre utgivelser