Formidling-banner.jpg

Kommunikasjon og formidling

Skal du markedsføre en publikasjon? Trenger du en KHiB-logo? Lurer du på hvem vi samarbeider med om ekstern informasjon? Sosiale medier?

Kunst- og designhøgskolen har en rekke ressurser og nettverk som kan benyttes med tanke på formidling av våre aktiviteter. Les om

Samfunnsrollen

Arenaer for å møte KHiB

  • Åpne forelesninger og seminar
  • Avgangsutstillinger
  • Åpen dag/Portofoliedag
  • Utstillinger ved studenter og ansatte
  • Nettsidene
  • Nyhetsbrev

 

Ressurser som du kan bruke:

 

Kommunikasjonsrådgiverne ved KHiB kan hjelpe deg med:

 

Ansvarlig for denne siden er KHiBs kommunikasjonsrådgivere, Mia Kolbjørnsen og Gard Andreas Frantzsen.
Kontakt de på: kommunikasjon@khib.no