Bokstabel-01.jpg

En veiledning om ISBN-nummer

Planlegger du utgivelse av en bok eller annen type publikasjon i regi av Kunsthøgskolen i Bergen? Da trenger du antagelig et ISBN-nummer, eller kanskje et nummer i ISSN-serien for periodiske utgivelser.

Dette og mere til kan du lese om i vår publikasjonsveildening. ISBN er et internasjonalt nummersystem for identifikasjon av bøker og lignende publikasjoner. Opprinnelig var systemet lagt opp til å gjelde bøker, men etter hvert har systemet blitt utvidet til å omfatte nesten alle typer informasjonsbærende materiale (dokumenter), også audiovisuelt materiale og elektroniske dokumenter.Kunsthøgskolen i Bergen har fått tildelt et forlagsnummer (eller utgivernummer): 8013 og en rekke ISBN, som løpende skal tildeles kunsthøgskolens publikasjoner. Dette nummeret gis av ISBN-kontoret Norge, Nasjonalbiblioteket.

Internasjonalt nummersystem
ISBN er et internasjonalt nummersystem for identifikasjon av bøker og lignende publikasjoner. Opprinnelig var systemet lagt opp til å gjelde bøker, men etter hvert har systemet blitt utvidet til å omfatte nesten alle typer informasjonsbærende materiale (dokumenter), også audiovisuelt materiale og elektroniske dokumenter.

Kunsthøgskolen i Bergen har fått tildelt et forlagsnummer (eller utgivernummer): 8013 og en rekke ISBN, som løpende skal tildeles kunsthøgskolens publikasjoner. Dette nummeret gis av ISBN-kontoret Norge, Nasjonalbiblioteket.

Kontakt
Kontakt prorektor Johan Sandborg for å avtale nærmere om ISBN eller ISSN: johan.sandborg@khib.no eller 91 82 25 98.

 

Hva skal nummereres?

Internasjonalt standard boknummer tildeles:

 • trykte bøker og småtrykk
 • lydbøker
 • dokumenter i mikroform
 • elektroniske dokumenter som finnes på fysiske medier som CD-ROM o.a. eller som bare distribueres online

Kategorier som ikke skal tildeles ISBN

 • periodika (tidsskrifter, serier, etc.)
 • tidsbegrenset trykt materiale
 • kunsttrykk og kunstmapper uten tittelblad og tekst
 • særtrykk av periodika og festskrift
 • programmer
 • kursprogram
 • utstillingslister
 • plakater
 • skjema, blanketter

 

ISSN
Periodika får ikke ISBN. Disse skal tildeles ISSN, dvs. International Standard Serial Numbering. Årbøker kan tildeles ISBN for hvert volum i serien i tillegg til seriens ISSN.

ISSN for kunsthøgskolens årbok er: 1502-8542

Trykking av ISBN

I bøker o.l. skal ISBN trykkes

 • på baksiden av tittelbladet
 • nederst på baksiden av boken
 • på løst omslag

Dersom innbindingsmaterialet gjør det vanskelig å trykke på baksiden, kan nummeret utelates her. ISBN-et på tittelbladet eller på baksiden av tittelbladet kan imidlertid aldri utelates.

Nummeret skal trykkes slik: ISBN 978-82-8013-000-6

Med bindestreker og nummeret må innledes med ISBN.

Ny ISBN-standard
ISBN-nummeret er fra 1.januar 2007 utvidet fra 10 til 13 siffer. Det gjøres ved at 978 settes foran nummeret og det siste tallet, kontrollsifferet, regnes ut på nytt. (ISBN-nummeret blir også dermed identisk med nummeret på evt. strekkode).

Eksempel:
Før 1.1.2007: ISBN 82-05-35036-1
Etter 1.1.2007: ISBN 978-82-05-35036-6

Man behøver ikke å forandre ISBN-nummer i bøker som allerede er gitt ut, men for kommunikasjon med andre bør nye opplag av gamle bøker trykkes med 13-sifret ISBN. Mer informasjon om den nye ISBN-standarden finnes på ISBN-kontorets hjemmeside:


http://www.nb.no/sn/html/isbn.html

Lov om avleveringsplikt
I henhold til lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument skal det avleveres sju eksemplarer av alle publikasjoner. I hovedreglen skal utgiver levere fem eksemplarer, mens produsent (trykkeri) skal levere to. Materialet skal avleveres til Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana (NBR), Pliktavlevering, 8607 Mo i Rana.

NBR foretar en enkel hurtigregistrering (som inkluderer ISBN) av dokumentet i databasen BIBSYS innen 2 arbeidsdager etter mottak, så informasjonen om dokumentet på denne måte blir tilgjengelig for alle.

KHIB : Hovedsiden for publikasjoner

Publisert: 17.12.2010 av admin Oppdatert: 12.08.2015 av Gard Andreas Frantzsen