Arve Håland - Rust Never Sleeps

KU - og forskningssøknader

Faglig ansatte kan søke midler til KU-prosjekter, publikasjoner, KU-baserte undervisningsprosjekter og utvikling av større prosjekter eller prosjektsøknader. Fra høsten 2015 gjelder ett søknadsskjema for alle formål.

AHMydland_stoke.jpg

Retningslinjer KU-midler

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal gjennom systematisk utviklingsarbeid bidra til å flytte grensene for faglig erkjennelse innen kunst og design. Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid har særegne karakteristika som må ivaretas og utvikles på egne premisser.

Nattarbeid i hagen1

Retningslinjer såkornmidler

Såkornmidlene skal stimulere til uvikling av større KU- og publikasjonsprosjekter eller prosjektsøknader.

IMG_0372.jpg

Retningslinjer KU-basert undervisning

KHiBs undervisning bygger på sammenheng mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kari Dyrdal - Works Pattern 2012

Retningslinjer publikasjoner

KHiB produserer dokumentasjon av og refleksjon over faglig virksomhet som bidrar til faglig utvikling og diskusjon

sk09.jpg

The Sensuous Knowledge Conference

The Sensuous Knowledge Conferences started in 2004 as an international venue for presentation and discussion of artistic research projects. The overriding purpose of these three-day working conferences is to contribute to the creation and refining of a discourse for critical reflection on artistic research.

Rom8 kveldstid

Ta i bruk Rom8 til å vise KU-arbeidet ditt

Rom8 er KHiBs visningsrom for kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid.