logo-fagorganisasjoner.jpg

Fagorganisasjoner ved KHiB

Fagorganisasjonene ivaretar de ansattes medbestemmelsesrett ved KHiB.

Mange av av kunst- og designhøgskolens ansatte er organinsert i Forskerforbundet (FF) og Norsk tjenestemannslag (NTL).

Forskerforbundet (FF)

Hovedtillitsvalgte:

Øystein Hauge, høgskolelektor

Nettside for FF: www.forskerforbundet.no/

Norsk tjenestemannslag (NTL).

Hovedtillitsvalgte:

Trude Mathiesen, studiekonsulent

Nettside for NTL: www.ntl.no

Publisert: 24.11.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 12.08.2015 av admin