Brannslukkere

Brannvern ved KHiB

Ta deg tid til å lese gjennom denne informasjonen slik at du kan ivareta både din egen og andres sikkerhet i tilfelle brann.


[ Read this text in English ]

Viktige telefonnummer

BRANN 110 ---  POLITI 112 ---- AMBULANSE 113

Brannforebyggende tiltak:

 • Private vannkokere, varmeovner, kokeplater og mikrobølgeovner er ikke tillatt brukt i skolens lokaler.
 • Kaffetraktere er kun tillat brukt med egen timer.
 • Røyking er ikke tillatt i skolens lokaler. Kast aldri fyrstikker, sigaretter eller aske i papirkurven.
 • Hold generell god orden slik at evakuering ved brann kan skje under oversiktlige forhold.
 • Rømningsveier skal aldri blokkeres.
 • Slokkeutstyr, manuelle brannmeldere, sikringskap med mer. Må ikke blokkeres.
 • Branndører skal kunne stoppe brann i å spre seg. En brann skal normalt kunne utvikle seg i en branncelle i minst 30 minutter uten å spre seg til omgivelsene.Dette forutsetter at dørene er lukket.Ingen dører må holdes åpne med treklosser, matter eller lignende. Holdemagneter som er styrt av brannalarmsentral er eneste løsning for å holde dører åpne.

 

For øvrig gjelder følgende:

 • Kantinen i Marken 37 er tilgjengelig for studenter og ansatte i åpningstiden, dvs. hverdager mellom kl. 10.30 og 14.30.

 

 • Kantinen i C Sundts gate 53 er tilgjengelig for studenter og ansatte, men av sikkerhetshensyn er det kun tillatt å bruke komfyr på hverdager mellom kl. 09 og 20.

 

GENERELT
Ved brannalarm:
Steng dører og vinduer og forlatt straks bygget.

Dersom det er noen i nærheten som trenger hjelp skal disse hjelpes ut.

RømningsveiRØYKEN DREPER
Brann i bygningsmaterialer utvikler store mengder giftig, svart røyk.Det er forbundet med livsfare å evakuere gjennom røyk. Velg derfor en rømningsvei som ikke er røyklagt.

Det vil bli holdt minst to brannøvelser pr. år. Ved brann eller øvelse er det viktig at brukerne følger pålegg i branninstruksen.

Enhver som oppholder seg i byggene plikter å orientere seg om:

 • Nødutganger
 • Rømningsveier
 • Plassering av slukkeutstyr
 • Branninstruks

 

VED BRANN

 • Lukk alle dører og vinduer for å hindre spredning av brann og røyk
 • Heis må ikke brukes, kan være brannfelle.
 • Rømningen skal ikke gå gjennom røykfylte rom, husk at det er røyken som dreper og ikke ilden.
 • Dersom det er noen i nærheten som trenger hjelp, må disse hjelpes ut.
Publisert: 16.12.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin