Moete og workshop - Bergerud

Helse, Miljø, Sikkerhet - HMS

HMS-håndbok: KHiB har samlet all dokumentasjon om våre tiltak og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet i en nettbasert HMS-håndbok.

HMS-ikon.jpgHMS-håndbok
KHiB har samlet all om HMS på ett sted. Den er kun tilgjengelig fra KHiB sitt nettverk.

HMS-håndbok for KHiB

Se også menyen på høyre side.

Prosedyre for sikkerhets- og lovlighetsvurdering
Alle kurs og prosjekter ved KHiB skal vurderes i forhold til sikkerhet og lovlighet. Her er skjema for nedlasting og utfylling i PDF format.

Sikkerhets- og lovlighetsvurdering

Tilstelninger i KHiB sine lokaler
Skal du ha en intern fest eller annen type arrangement? Da må du lese og signere et informasjonsskriv om hva du må huske på i den forbindelse. Det er laget for å påse at sikkerheten er ivaretatt for de gjester som skal oppholde seg i våre lokaler.

Tilstelninger i KHiB sine lokaler

In English
All courses and projects at KHiB must be assesed on matters of health and safety for those participating. Here you will find the required form to fill out in PDF format. Please deliver it to the course leader or to the department secrataries.

HMS-arbeid-kontor-sittestilling

Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS-håndbok

Arbeidsmiljøet ved KHiB spenner fra prosesser med farlige kjemiske gasser til vanlig kontorarbeid ved en kontorpult. Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal sikre at alle har en trygg og trivelig arbeidsplass.

HMS - handbok

HMS-håndbok på nett

Alt om HMS - på ett sted