Økonomirutiner

Økonomirutiner

Økonomifunksjonen ved KHiB spenner over et bredt arbeidsfelt da all aktivitet ved KHiB er relatert til økonomi på en eller annen måte.

Økonomiarbeidet ved KHiB er i hovedsak definert gjennom dokumentet Hovedregler for økonomiforvaltningen ved KHiB som er utarbeidet med utgangspunkt i departementets Hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler.

Økonomiområdet ved KHiB omfatter følgende hovedfunksjoner:

  •          Plan og budsjett
  •          Regnskap
  •          Rapportering
  •          Økonomistyring
  •          Innkjøp
  •          Reiser
  •          Forvaltning av eiendeler og bygninger
  •          Andre økonomisaker
  •          Ekstern finansiert virksomhet

På websidene skal du finne aktuelle, nyttige opplysninger og verktøy for økonomiområdet.  Hvis du ikke finner det du leter etter, se andre relaterte saker eller kontakt økonomienheten.