Sara Henriksen med trillebår

Arbeidsliv - hvordan få ting gjort

Alle ansatte ved KHiB har en rekke verktøy og ressurser de kan bruke for å løse sine arbeidsoppgaver. Her finner du det du trenger å vite.

Undervisningskalenderen-web.jpg

It's learning
Læringsstøtteplattformen tas i bruk av hele KHiB studieåret 2014-2015.
KHiB-innlogging på It's learning
 

KU-søknader

KU-søknader
Faglig ansatte kan søke midler til KU-prosjekter, publikasjoner, KU-baserte undervisningsprosjekt, kompetanseutvikling og utstillinger eller seminar i Rom 8. Søknadsskjema og retningslinjer:
KU- og forskningssøknader

arkivplan_web.jpg

Arkivplan
Arkivplan er en samlet oversikt over reglement og rutiner for saksbehandling i KHiBs organisasjon, samt en oversikt over selve arkivet.
Lenke til KHiBs Arkivplan

KHiB-bildearkiv-117.jpg

KHiB bildearkiv
Bildearkiv (krever innlogging)
KHiBs bildearkiv

Slik bruker du KHiBs bildearkiv

Regjernigen Kunnskaps Dep

Lønnstabell og tariff
Lønnstabell for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2012.
Hovedtariffavtalen 2012- 2014

fylle-ut-skjema.jpg

OBS - Ofte Brukte Skjemaer er en veiviser til skjemaer som er mye brukt av ansatte på KHiB.

FUF - Frequently Used Forms is a guide to forms that are frequently used by KHiB staff.

SSOE.jpg

Ansatt selvbetjening
Denne bruker du til reiseregninger, timeregistrering, ta ut lønnsslippen og søknader om fravær og ferie.

Klikk her for å logge inn 

 Berghansen Logo

 

Berg-Hansen web portal
Hos reisebyrået Berg-Hansen kan du bestille reisene dine. Logg inn med Feide-pålogging her.
 

Basware.jpg

Basware online
Godkjenn, anvis og attester fakturaer her (husk å trykke på FEIDE-ikonet):

Basware - attestere, anvise og godkjenne fakturaer.
Flyt.jpg

Elektronisk faktura
Her finner du en veileder i rutiner og fremgangsmåter:

Elektronisk faktura
mail-icon.jpg

Webmail
mail.khib.no

HMS-ikon.jpg

HMS-håndbok
Helse, miljø og sikkerhet ved KHiB (tilgang kun fra KHiB)
HMS håndbok

KHiB-web-login.jpg

Redigere KHiB-web
KHiB benytter redigeringsverktøyet Umbraco for å legge ut og redigere informasjon på khib.no
Gå til admin på Umbraco

sph-ikon.jpg

Statens personalhåndbok
Alt du trenger å vite om ditt ansettelsesforhold til staten, gjeldende fra januar 2013.
Statens personalhåndbok


 

Tidsskrift

Bibliotekets
e-ressurser
420 internasjonale og nordiske fagtidsskrifter, samt de fleste norske papiraviser.
Fulltekstbaser

 HMS-ikon.jpg

KHiBs lederhåndbok
Her finner du relevant informasjon for deg som leder på Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Lederhåndbok