Walderhaug2

Rektorvalg 2014, valgkomité i gang

Valgkomitéen som er oppnevnt for å finne frem til rektorkandidater har startet sitt arbeid. Leder for komitéen er Morten Walderhaug, eksternt medlem i KHiBs styre. Ny rektor skal velges i løpet av vårsemesteret 2014.

Bilde: Morten Walderhaug leder valgkomiteen (foto: Budstikka.no, Karl Braanaas)

 - Vi vil starte med å formulere en plattform for det viktige vervet som rektor ved KHiB, sier Walderhaug etter første møte i valgkomitéen. Plattformen vil danne grunnlag for vårt arbeid med å finne egnete kandidater. KHiB er en ambisiøs institusjon som tar sitt ansvar for utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av den faglige virksomheten på største alvor. Jobben som rektor er attraktiv, samtidig som den er krevende og kompleks, legger han til.

 - Uten å foregripe plattformen vi ønsker å få på plass så raskt som mulig, vil jeg peke på nybygget, status som vitenskapelig høgskole og den pågående organisasjonsutviklingen som sentrale arbeidsområder for Paula Crabtrees etterfølger, understreker Walderhaug.  

Med seg i valgkomitéen har han professorene Ashley Booth og Frans Jacobi, studentene Sarah Leszinski og Sølve Westli. Leder for enhet for kvalitetsutvikling, Kari Bjørgo Johnsen, representerer de teknisk-administartivt ansatte. Over nyttår vil komitéen presentere sin plattform for rektorvervet, og invitere alle ansatte til å komme med forslag til interne og eksterne kandidater. Forslag sendes til komiteen, som vil intervjue aktuelle kandidater og presentere de best egnete kandidatene for velgerne. Nærmere informasjon om fremgangsmåte og frister i valgprosessen vil bli gitt i god tid.    

Publisert: 27.11.2013 av Kari Bjørgo Johnsen Oppdatert: 19.03.2015 av admin