Uibmerke Grayscale

Informasjon til nye UiB-ansatte som kommer fra KHiB

Fra 1.1.2017 er KHiB virksomhetsoverdradd til Universitetet i Bergen, og i den forbindelse er det laget en egen side med informasjon for alle ansatte som kommer fra KHiB.

Khib Fakultetsbilde

Fakultet for kunst, musikk og design

Fra 1. januar 2017 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet slått sammen til Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (UiB).