Kong-Oscarsgate.jpg

Vacancy: Leder for kunstnerisk utviklingarbeid innenfor visuell kommunikasjon

Ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, avdeling for design, er det ledig stilling som leder for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor visuell kommunikasjon.

Ku-leder inngår i avdelingens ledergruppe med særlig ansvar for strategisk utvikling av avdelingens KU-prosjekter. I tillegg skal KU-leder veilede faglige ansatte i søknadsprosesser og planlegging av KU-prosjekter. KU-leder har et overordnet ansvar for formidlign av KU-gruppens og fagområdets utviklingsarbeid

Stillingen er for en åremålsperiode på 4 år.

Søknadsfrist: 31. mars 2014

Fullstendig stillingsutlysning

Published: 3/31/2014 by Vibeke Wallacher Enæs Updated: 3/19/2015 by admin